Mely ingatlanra is kérhető a támogatás?

Az ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés:

A támogatás Magyarország területén fekvő, és az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.

Nem igényelhető a támogatás a tulajdoni lap szerinti zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására!

Előírás a tulajdoni hányadra vonatkozóan

A támogatással érintett lakásban az igénylő, illetve kiskorú gyermeke* együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkezzenek. (*együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik)

A támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését.

A lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő, vagy a házastársak, ill. élettársak igénylése esetén mindkét fél, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke/gyermekük a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen(ek).

Kivétel ez alól:

  • az egy évnél nem régebben született gyermek és a magzat,
  • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy.

Kivétel ez alól:

  • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ismételten igényelhető a támogatás ebben az esetben az újabb igénylő részéről, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Az igénylőnek, vagy házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek rendelkeznie kell

  • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony ide tartozik.

Jogosult lehet a támogatásra az a kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

  • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony beleszámít.

Nem kell teljesíteni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt, ha az igénylő a végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

A közfoglalkoztatotti jogviszony esetén

Annak a jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll. Aki viszont az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony esetén

Aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik, az nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Irodánk


Cím: 1148 Budapest Bolgárkertész u. 13/f.

Telefon: +36 20 261 1027

Email: info@bestbankar.hu

Nyitvatartás


H – P: 9:00 – 16:00

Szombat-Vasárnap Zárva