Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak. Esezrint:

  • Azok, akik második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű, vagy
  • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatásról:

  • A kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető a támogatás, és
  • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Abban az esetben, ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.

Ilyenkor a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem a fentieken túl az alábbi eseteket követő 60 napig nyújtható be:
a) a vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születése alapján, vagy
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően, vagy
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét követően.

Ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak, az a gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza.

Kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás ugyanazon gyermek után.

A hitelintézethez kell benyújtani a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet. A kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Irodánk


Cím: 1148 Budapest Bolgárkertész u. 13/f.

Telefon: +36 20 261 1027

Email: info@bestbankar.hu

Nyitvatartás


H – P: 9:00 – 16:00

Szombat-Vasárnap Zárva